MITT Netwerkbijeenkomsten Duurzame Inzetbaarheid (DI)

SO MITT is in 2017 gestart met het project “Tailormade gezond & energiek werken nu én in de toekomst! Duurzame Inzetbaarheid in de MITT-branche”.
Met dit project wil SO MITT de bewustwording en het draagvlak voor duurzame inzetbaarheid (DI) binnen de sector nog verder vergroten. Daartoe worden verschillende initiatieven ondernomen om bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij de aanpak van DI van hun medewerkers. Met duurzame inzetbaarheid bedoelen we de inzet van gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers van alle leeftijden en functies.

Een van die initiatieven is het opzetten en faciliteren van regionale Netwerken DI in Noord-Oost Nederland en Zuid Nederland. Deze netwerken beogen kennisdeling tussen bedrijven in de MITT-sector te bevorderen om de deelnemers in hun eigen praktijk verder te helpen bij het oplossen van knelpunten die zij tegenkomen tijdens het concreet vormgeven van duurzame inzetbaarheid. Daarbij maken de bedrijven gebruik van elkaars ervaring en expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
Deze netwerkbijeenkomsten worden in elke regio 2 maal per jaar georganiseerd bij een van de deelnemende bedrijven. Het is nog steeds mogelijk om aan te haken bij een netwerk. Het zijn open bijeenkomsten waarbij telkens nieuwe bedrijven welkom zijn.

De volgende Netwerkbijeenkomst voor Zuid Nederland is op vrijdag 23 februari 2018 bij Nea International BV (Push Braces) in Maatricht.
Aanmelden kan bij het secretariaat van SO MITT (tel 088 8100 910 / mail: vanderheijdt@modint.nl).

Hieronder zijn de verslagen opgenomen van de netwerkbijeenkomsten.

Deze kunnen ook voor bedrijven die nog niet hebben deelgenomen aan een netwerk een inspiratiebron zijn:

Regionaal Netwerk Noord Oost Nederland:
1. Verslag SOMITT 1eNetwerk DI Noord-Oost d.d. 05-07-2017 Ten Cate
2. Verslag SOMITT 2eNetwerk DI Noord-Oost d.d. 26-09-2017 Lienesch

Regionaal Netwerk Zuid Nederland:
1. Verslag SOMITT 1e Netwerk-DI-Zuid d.d. 06-10-2017 Artex