Akkoord voor een nieuwe CAO MITT 2016-2019 is rond / Loontabellen 2017 bekend

Nadat eerder de leden van de leden van werkgeversorganisatie MODINT met een eindbod van Modint voor de nieuwe CAO MITT akkoord gegaan waren, zijn nu ook de leden van de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie akkoord gegaan met dit eindbod. Daarmee is er een definitief cao-akkoord tot stand gekomen. Dit akkoord treft u hier aan.
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2018. De eerste structurele loonsverhoging is per 1 september 2017 .

Het cao-akkoord biedt de mogelijkheid om dispensatie te vragen van de overeengekomen structurele loonsverhogingen. Een verzoek daartoe dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk medio oktober ingediend te worden bij de Vakraad MITT.
U dient uw werknemers te infomeren dat u een dergelijk verzoek heeft ingediend bij de Vakraad MITT.
Voor de situaties waarin en de voorwaarden waaraan een verzoek dient te voldoen verwijs ik u graag naar het cao-akkoord.

Loontabellen cao MITT 2016-2019

De zgn. min-max en de integrale loontabellen voor mode- en interieurbedrijven tot 1 september 2017 en vanaf 1 september 2017 vindt u hier.

De zgn. min-max en de integrale loontabellen voor textiel- en tapijtbedrijven tot 1 september 2017 en vanaf 1 september 2017 vindt u hier. Hierin is ook opgenomen het bijzonder maximum voor schaal 8 dat per 1 januari 2017 met 1% is verhoogd.

Vanaf 1 januari 2018 zijn er geen afzonderlijke loontabellen meer voor mode- en interieurbedrijven respectievelijk voor textiel- en tapijtbedrijven.

2018
Vanaf dat moment is er weer één loontabel voor alle MITT-bedrijven. Deze loontabel kent in de functiegroepen 1 en 2 nu 2 extra periodieken en in de overige functiegroepen 1 extra periodiek.

De zgn. min-max en de integrale loontabellen voor alle MITT-bedrijven vanaf 1 januari 2018 vindt u hier. Hierin is ook opgenomen het bijzonder maximum voor textiel- en tapijtbedrijven voor schaal 8. Dit is per 1 januari 2018 weer met 1% verhoogd.

De zgn. min-max en de integrale loontabellen voor alle MITT-bedrijven vanaf 1 april 2018 vindt u hier.