Laatste stand van zaken onderhandelingen CAO MITT 2016

Per 1 juli 2016 is de CAO MITT 2014-2016 afgelopen. Er is nog geen nieuwe CAO MITT 2016. Cao-partijen hebben verschillende keren met elkaar om de tafel gezeten. Maar dit heeft niet tot een akkoord geleid. Op dit moment wordt een ultiem aangepast eindbod van Modint om uit de impasse te komen aan d leden voorgelegd. Indien de leden hiermee instemmen zal dit Modint eindbod aan de leden van de vakbonden worden voorgelegd. De verwachting is dat begin september 2017 meer duidelijk is.