Nieuws

14-2-2017
Vervolg onderhandelingen over de CAO MITT 2016 op 20 maart 2017
Per 1 juli 2016 is de CAO MITT 2014-2016 afgelopen. Er is nog geen nieuwe CAO MITT 2016. Cao-partijen hebben inmiddels een aantal keer met elkaar om de tafel gezeten. Maar dit heeft nog niet tot een eindresultaat geleid.
De cao-onderhandelingen zullen worden voortgezet op 10 maart 2017.

20-10-2016
Hulp bij financiële problemen van uw medewerkers

Er is een groeiend aantal werknemers met schulden en financiële problemen. Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Zij zijn (veel) tijd kwijt aan het afhandelen van loonbeslag of verzoeken tot voorschot op het salaris. Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico’s met zich mee. Werknemers kampen met stress, vallen uit, hebben een hoog ziekteverzuim en een lagere arbeidsproductiviteit.

Lees meer

12-06-2016

FOUT IN CAO MITT BOEKJE: Aanpassing ingang leeftijdsvakantie

Op 26 januari 2016 hebben wij u laten weten dat per abuis de ingangsleeftijd van de leeftijdsvakantie, geregeld in artikel 31 onder C, van de CAO MITT 2014-2016 niet is aangepast in verband met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Alleen de zgn. ouderenbepalingen (hoofdstuk X) zijn aangepast.

Lees meer

Aparte loonschaal voor medewerkers met een arbeidsbeperking

Op 26 januari 2016 hebben wij u laten weten dat bij de onderhandelingen over de CAO MITT 2014-2016 is afgesproken dat in de cao een aparte uurloonschaal wordt ingericht voor medewerkers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen.

Lees meer

 

 

Lees meer nieuws


Prettig werken in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

Mode homepage met woorden_bewerkt-1Interieur home met woorden juiste versietapijt met woord home_bewerkt-2Textiel home met woorden_bewerkt-1

 

Wat moet ik doen om Duurzaam gemotiveerde en productieve medewerkers te houden?

knop_werkgeversknop_werknemers

 

 

Sociale partners: